GDPR

GDPR är en dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) som börjar gälla i hela EU 25 maj 2018.
Den kommer ersätta nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt från Personuppgiftslagen, men
skyddet för din personliga integritet förstärks och du får större kontroll över dina uppgifter.
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan
vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter. Vi behandlar personuppgifter för de
ansökningar Föreningen erhåller gällande understöd, utbildning, forskning m m.

Styrelsen för Stiftelsen behöver ha tillgång till dessa uppgifter för att kunna bereda och behandla ansökningarna.
Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande
dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Vilka uppgifter sparar vi?
För de som blivit beviljade sparas namn eller organisation, adress och e-postadress, personnummer, utbildningar
samt annan relevant information för ansökan, sökt och beviljat belopp samt bankuppgifter.

Dessa uppgifter delas med Föreningens styrelse för beredning och beslut och Föreningens bank, för att kunna
verkställa utbetalning av beslutat understöd, bidrag, anslag etc.
Ej beviljade ansökningar makuleras.

Vi säljer aldrig vidare några uppgifter vi har om dig/er.

Hur kommer jag i kontakt med er och kan kontrollera vad ni har om mig?
Vid frågor angående behandlingen vänder ni er till den mejladress som finns på hemsidan under rubriken
Kontakt.