Section image

Stöd för barn och
ungdomar sedan 1888

 

Var med och ge till barn
och ungdomar i Helsingborg!

I över 100 år har Stiftelsen för Barn- & Ungdomsvård i Helsingborg varit med och stöttat olika aktiviteter och initiativ för barn och ungdomar.

Föreningen förvaltar donationer som skänkts under åren, alltid med ändamålet att främja de ungas intressen i staden. Varje år delar vi ut en stor gåva till barn- och ungdomsföreningar som sökt ekonomiskt bidrag hos oss. Mottagarna kan exempelvis vara frilufts- och idrottsklubbar – det är bara barnens fantasi sätter gränserna för vad som är möjligt.

Vi vill fortsätta att ge och hjälpa. Med ett bidrag från er kan gåvan bli så mycket större, och glädjen hos barnen och ungdomarna delas med så många fler. Och ja, delad glädje har som bekant en förmåga att dubbleras.

Är du intresserad?
Kontakta oss på fbu@föreningenbarnoungdom.se

jumping

Section image

ANSÖK OM BIDRAG
TILL ER UNGDOMS-
VERKSAMHET

Ansökan om bidrag från
Stiftelsen för Barn- och Ungdomsvård i Helsingborg

Sista ansökningsdagen är 15 april.

Fält markerade med stjärna (*) är obligatoriska och måste fyllas i för att ansökan ska gå genom.

 • Ange ett nummer från 1 till 9999999.
 • Ange ett nummer från 0 till 999999.
 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 32 MB.
   Till ansökan skall bifogas senast fastställda bokslut (resultaträkning, balansräkning och revisionsrapport) samt budget för innevarande verksamhetsår.
  • Ange ett nummer som är lika med eller mindre än 999999.
  • Utbetalning önskas till

  • DD streck MM streck ÅÅÅÅ
           Vi är en fotbollsförening med cirka 700 medlemmar
  – både tjejer och killar – och arrangerar varje sommar en populär fotbollsskola. Inom vårt upptagningsområde finns stora socioekonomiska skillnader och vår filosofi bygger på att stärka barn och ungdomar på flera olika plan inom idrott, hälsa och kamratskap. Utan ekonomiskt stöd hade vi inte kunnat driva föreningen på det sätt som vi gör idag. Vi hade inte heller kunnat hålla nere medlemsavgifterna och göra klubben tillgänglig för många fler.         
  /Linda Borgström, ordförande Råå IF
           Friluftsfrämjandet Helsingborg-Kullabygden är en förening med cirka 450 medlemmar som arrangerar många aktiviteter, kurser och läger året om. Ekonomiskt stöd är guld värt för en förening med väldigt få inkomstmöjligheter. Bidraget gör att vi kan ta med våra barn- och ungdomsgrupper ut på fantastiska äventyr, lägga grunden för ett naturintresse som förhoppningsvis varar hela livet, köpa in material som behövs i verksamheten och kompetensutveckla våra duktiga ledare.         
  /Elisabeth West, ordförande Friluftsfrämjandet Helsingborg-Kullabygden
   

  Lämna ett bidrag

  Du kan lämna ett bidrag direkt till Stiftelsen för Barn- och Ungdomsvård i Helsingborg. Är du intresserad? Kontakta oss fbu@föreningenbarnoungdom.se.

  Vårt bankgiro är: 5555-2707

  Tack för ditt bidrag!

  Vår historia

  Den 24 maj 1888 såg det som skulle bli Stiftelsen för Barn- och Ungdomsvård dagens ljus, då föreningen för barnsjukvård i Helsingborg konstituerade sig.

  Det första målet, att uppföra ett barnsjukhus i staden, stod klart tre år därpå. Efter det har projekten fortsatt i samma anda, till exempel som grundande av Banckska sjukhuset och drift av Barnkolonien Solvallen i Billesholm.

  Sedan 1969 är vår förening enbart penningförvaltande, men med samma inriktning: att stödja barn- och ungdomsverksamhet i Helsingborg.

  Alla projekt har kunnat genomföras tack vare bidrag, medlemsavgifter och donationer. Så är det än idag – var med och förgyll tillvaron för våra unga!

  Styrelsemedlemmar

  Styrelseledamöter

  Hakon Sylvan

  Hakon Sylvan

  Ordförande
  Bengt Igelström

  Bengt Igelström

  Vice Ordförande
  Jonas Olsson

  Jonas Olsson

  Ledamot

  Suppleanter

  Markus Wallentin

  Markus Wallentin

  Suppleant
  Björn Setthammar

  Björn Setthammar

  Suppleant
  Lena Simonsson-Torstensson

  Lena Simonsson-Torstensson

  Suppleant

  Revisor

  Ingvar Blomqwist

  Ingvar Blomqwist

  Revisor
  Per-Olow Rosenqvist

  Per-Olow Rosenqvist

  Revisor
  Katarina Sparre

  Katarina Sparre

  Revisorssuppleant

  Sekreterare

  Ann-Marie Rosenkvist

  Ann-Marie Rosenkvist

  Sekreterare

  0703-337 046

  Stiftelsen för Barn- och Ungdomsvård i Helsingborg