Section image

Stöd för barn och
ungdomar sedan 1888

 

Var med och ge till barn
och ungdomar i Helsingborg!

I över 100 år har Stiftelsen för Barn- & Ungdomsvård i Helsingborg varit med och stöttat olika aktiviteter och initiativ för barn och ungdomar.

Föreningen förvaltar donationer som skänkts under åren, alltid med ändamålet att främja de ungas intressen i staden. Varje år delar vi ut en stor gåva till barn- och ungdomsföreningar som sökt ekonomiskt bidrag hos oss. Mottagarna kan exempelvis vara frilufts- och idrottsklubbar – det är bara barnens fantasi sätter gränserna för vad som är möjligt.

Vi vill fortsätta att ge och hjälpa. Med ett bidrag från er kan gåvan bli så mycket större, och glädjen hos barnen och ungdomarna delas med så många fler. Och ja, delad glädje har som bekant en förmåga att dubbleras.

Är du intresserad?
Kontakta oss på fbu@föreningenbarnoungdom.se

jumping

Section image

ANSÖK OM BIDRAG
TILL ER UNGDOMS-
VERKSAMHET

Ansökan om bidrag från
Stiftelsen för Barn- och Ungdomsvård i Helsingborg

Sista ansökningsdagen är 15 april.

Fält markerade med stjärna (*) är obligatoriska och måste fyllas i för att ansökan ska gå genom.

  • Please enter a number from 1 to 9999999.
  • Please enter a number from 0 to 999999.
  • Dra filer hit eller
    Till ansökan skall bifogas senast fastställda bokslut (resultaträkning, balansräkning och revisionsrapport) samt budget för innevarande verksamhetsår.
  • Please enter a number less than or equal to 999999.
  • Utbetalning önskas till

         Vi är en fotbollsförening med cirka 700 medlemmar
– både tjejer och killar – och arrangerar varje sommar en populär fotbollsskola. Inom vårt upptagningsområde finns stora socioekonomiska skillnader och vår filosofi bygger på att stärka barn och ungdomar på flera olika plan inom idrott, hälsa och kamratskap. Utan ekonomiskt stöd hade vi inte kunnat driva föreningen på det sätt som vi gör idag. Vi hade inte heller kunnat hålla nere medlemsavgifterna och göra klubben tillgänglig för många fler.         
/Linda Borgström, ordförande Råå IF
         Friluftsfrämjandet Helsingborg-Kullabygden är en förening med cirka 450 medlemmar som arrangerar många aktiviteter, kurser och läger året om. Ekonomiskt stöd är guld värt för en förening med väldigt få inkomstmöjligheter. Bidraget gör att vi kan ta med våra barn- och ungdomsgrupper ut på fantastiska äventyr, lägga grunden för ett naturintresse som förhoppningsvis varar hela livet, köpa in material som behövs i verksamheten och kompetensutveckla våra duktiga ledare.         
/Elisabeth West, ordförande Friluftsfrämjandet Helsingborg-Kullabygden
 

Lämna ett bidrag

Du kan lämna ett bidrag direkt till Stiftelsen för Barn- och Ungdomsvård i Helsingborg. Är du intresserad? Kontakta oss fbu@föreningenbarnoungdom.se.

Vårt bankgiro är: 5555-2707

Tack för ditt bidrag!

Vår historia

Den 24 maj 1888 såg det som skulle bli Stiftelsen för Barn- och Ungdomsvård dagens ljus, då föreningen för barnsjukvård i Helsingborg konstituerade sig.

Det första målet, att uppföra ett barnsjukhus i staden, stod klart tre år därpå. Efter det har projekten fortsatt i samma anda, till exempel som grundande av Banckska sjukhuset och drift av Barnkolonien Solvallen i Billesholm.

Sedan 1969 är vår förening enbart penningförvaltande, men med samma inriktning: att stödja barn- och ungdomsverksamhet i Helsingborg.

Alla projekt har kunnat genomföras tack vare bidrag, medlemsavgifter och donationer. Så är det än idag – var med och förgyll tillvaron för våra unga!

Styrelsemedlemmar

Styrelseledamöter

Hakon Sylvan

Hakon Sylvan

Ordförande
Bengt Igelström

Bengt Igelström

Vice Ordförande
Jonas Olsson

Jonas Olsson

Ledamot

Suppleanter

Markus Wallentin

Markus Wallentin

Suppleant
Björn Setthammar

Björn Setthammar

Suppleant
Lena Simonsson-Torstensson

Lena Simonsson-Torstensson

Suppleant

Revisor

Ingvar Blomqwist

Ingvar Blomqwist

Revisor
Per-Olow Rosenqvist

Per-Olow Rosenqvist

Revisor
Lena Svedin

Lena Svedin

Revisorssuppleant

Sekreterare

Ann-Marie Rosenkvist

Ann-Marie Rosenkvist

Sekreterare

0703-337 046

Stiftelsen för Barn- och Ungdomsvård i Helsingborg